Onze
werkwijze

Onze aanpak:

Bij EigenWijs Functioneren staat de mens centraal: de medewerker binnen een bedrijf, de manager van de afdeling, de directie of raad van bestuur van het bedrijf, samen vormen zij de organisatie. Bij onze methodiek gaan we uit van drie doelgroepen;  de organisatie, de manager en de medewerker. Wat wil de organisatie bereiken, hoe wil de manager dit bereiken en wat heeft de medewerker nodig om zijn talent hiervoor optimaal in te zetten. Kortom, wat is er in de organisatie op deze drie niveaus nodig om een optimaal resultaat te bereiken. Wat houdt dit in voor directie, teams en individuen? Hoe houd je de focus op de organisatiedoelstellingen? Hoe motiveer en stimuleer je directie, manager en medewerkers om alles uit zichzelf te halen en te excelleren in hun functie? En last but not least: hoe doe je dit in een positieve en plezierige werkomgeving? Hier zetten wij graag onze expertise in om deze met je te delen.

Bij alle drie de doelgroepen passen we de EigenWijs Functioneren methodiek afzonderlijk toe. Deze methodiek gaat uit van een vier stappen model, dat altijd leidt naar de oorzaak van een niet optimaal functionerende organisatie, team of individu. Dit wordt zichtbaar gemaakt en resulteert in een plan dat wordt opgesteld om de oorzaak te verhelpen, op individueel, team en/of organisatieniveau.

De laatste stap in het programma is om de drie doelgroepen, organisatie, manager en medewerker succesvol met elkaar te verbinden.
Voorstel voor nieuwe laatste zin:
Door onze methodiek zijn we goed in staat om de drie doelgroepen met elkaar te verbinden, zodat er een optimaal resultaat ontstaat.

 

Methodiek voor de organisatie

Heldere doelen geven richting aan de inspanningen van de medewerkers. Als je niet precies weet wat je wilt, hoe moeten de medewerkers dat dan wel weten? Het gaat er echter niet alleen om dat je duidelijk bent in wat je belangrijk vindt, ook is het van belang dat je het aantal doelen overzichtelijk houdt. Maar daarmee is het werk nog steeds niet gedaan. Want ben je specifiek genoeg in wat je wilt bereiken? Hoe heb je de medewerkers betrokken in het proces van doelformulering? Zijn het ‘jouw’ doelen of ‘onze’ doelen? En zijn de doelen eigenlijk wel realistisch? Immers, als doelen keer op keer niet worden gehaald gaat dat ten koste van de motivatie van jezelf en de medewerkers. Wat is het doel? Wie gaat wat doen? Welke afspraken maken we over de samenwerkingsvorm? En hoe gaan we feitelijk met elkaar om? Op deze manier worden er richtlijnen gevormd die het proces verbeteren.

Het succes van onze methodiek is dat je de onderdelen die je normaal gesproken in je achterhoofd meeneemt ook uitwerkt. De onderdelen: doelen, taken en procedures, komen vaak automatisch aan de orde, maar bij het onderdeel samenwerking/persoonlijke verhoudingen wordt vaak niet stil gestaan. Wanneer je in de toekomst weer in een dergelijke situatie komt, dan zal je door dit model meer aandacht geven aan de samenwerking/persoonlijke verhoudingen waardoor je een effectiever team creëert.

Wanneer je gebruik maakt van onze methodiek creëer je houvast en vindt er afstemming plaats tussen de collega’s.  Daarnaast geef je medewerkers meer verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Op deze wijze worden medewerkers duurzaam en wendbaar!

Wat doen wij?

EigenWijs Functioneren neemt de organisatie stap voor stap mee in deze methodiek. Er wordt zichtbaar waar de schoen wringt. Hier geven we extra aandacht aan door vanuit de oorzaak een oplossing te vinden door middel van coaching, training of klankbordgesprekken.

Wat is het resultaat?

Een ‘walk the extra mile’-medewerker, een beter bedrijfsresultaat, een organisatie die flexibel en wendbaarder is.

Deze methodiek is toepasbaar bij team coaching, talentontwikkeling, duurzame Inzetbaarheid (verandering binnen de organisatie), loopbaan coaching  en mobiliteit.

Graag gaan wij met je in gesprek over de volgende onderwerpen:

Team coaching: een team vormen, waarin medewerkers op basis van vertrouwen hun talent optimaal inzetten voor het teamresultaat.

Loopbaan coaching: medewerkers begeleiden in hun loopbaan,  op zoek naar  wie ze zijn wat ze willen, kunnen en durven!

Talentontwikkeling: talentontwikkeling is de sleutel om veranderingen in een organisatie succesvol door te voeren. Vooral als het gaat om veranderingen waar menselijk gedrag aangepast moet worden.

Duurzame inzetbaarheid: organisaties moeten mee met de veranderingen in de markt. Ze worden wendbaar. Dat vraagt ook een duurzaam wendbare medewerker. Hoe krijg je die?

Loopbaanbegeleiding: medewerkers begeleiden in hun loopbaan,  op zoek naar  wie ze zijn, wat ze willen, kunnen en durven!

Mobiliteit: medewerkers die de organisatie moeten of willen verlaten, helpen aan hun nieuwe droombaan!

Voor meer informatie neem contact op: info@www.eigenwijsfunctioneren.nl of via 085-3037497

Onze
opdrachtgevers