Eigenwijs Functioneren
voor Organisaties

Is uw organisatie toe aan verandering maar u weet niet hoe? U wilt betrokken medewerkers die duurzaam en wendbaar zijn, samen het beste resultaat leveren.

Nieuwsgierig hoe dat bewerkstelligd kan worden? Neem dan contact op of vraag de brochure aan.


Duurzame inzetbaarheid
voor
Organisaties

Een succesvolle organisatie creëert duurzaam  inzetbare medewerkers- of is een organisatie succesvol door duurzaam inzetbare medewerkers!

Wat is de winst van duurzaam inzetbare medewerkers?
Onderzoek wijst uit dat er een duidelijke relatie is tussen duurzame inzetbaarheid en effectiviteit van organisaties. Wanneer een werkgever op een juiste passende wijze faciliteert in duurzame inzetbaarheid, zullen de medewerkers zelf een aantal concrete stappen zetten en in beweging blijven,  zodat ze beter inzetbaar zijn en dat resulteert in een beter bedrijfsresultaat.

Zet duurzame inzetbaarheid op de kaart!
Nu na de crisis staat duurzame inzetbaarheid dus bovenaan de HR agenda. De crisis heeft ons laten zien dat investeren in duurzaam inzetbare medewerkers van groot belang is. We leven en werken in een wereld die steeds complexer wordt. Er zijn minder zekerheden en de nieuwste ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. De omgeving dwingt ons om verder te kijken dan vandaag en morgen. Hoe zorg je dat medewerkers meegaan met de veranderingen.

“Het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving” (citaat van Darwin, grondlegger van de evolutietheorie).

EF Methodiek en haar succes.
EigenWijs Functioneren heeft een methodiek ontwikkeld die medewerkers duurzamer inzetbaar maken waardoor het bedrijfsresultaat wordt vergroot. We gaan uit van 3 doelgroepen;

  • de organisatie;
  • de manager;
  • de medewerker.
  1. Wat wil de organisatie bereiken?
  2. Hoe kijkt een manager hiernaar?
  3. Wat heeft hij/zij nodig om de medewerkers te coachen en te stimuleren?
  4. Hoe kan de medewerker de regie over zijn/haar loopbaan voeren?

Door onze werkwijze zijn we goed in staat om de drie doelgroepen en de uitkomsten uit elk van de toegepaste methodieken met elkaar te verbinden, zodat er een optimaal resultaat ontstaat.

Wat is het resultaat? 
Een ‘walk the extra mile’ medewerker én een beter bedrijfsresultaat én een organisatie die duurzaam,  flexibel en wendbaar is.

Een gedeelde verantwoordelijkheid.

Succesvolle duurzame inzetbaarheidsinitiatieven staan of vallen met het besef dat duurzame inzetbaarheid pas effectief is als het door de organisatie én door de werknemer opgepakt wordt. Zowel de organisatie als de medewerker dragen namelijk verantwoordelijkheid om investeringen te doen. Het nemen van verantwoordelijkheid is geen kwestie van of/of: zowel organisatie als medewerker willen de urgentie voelen tot het nemen van initiatief om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Als slechts één van de  partijen hiertoe bereid is, zullen de gemaakte afspraken eerder mislukken.

EigenWijs Functioneren gaat voor (duurzaam) succes!  We starten dan ook met een goede inventarisatie en maken aan de hand daarvan een passend programma. We doen dit voor gehele organisaties maar ook voor afdelingen of voor een enkele medewerker. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.


De organisatie is continu in beweging en verandert voortdurend. Er wordt veel verwacht van managers én medewerkers. Teams worden samengesteld en veranderen weer. De vraag voor jou  als manager is: werkt mijn team effectief samen? Behaalt het team het gewenste resultaat? Is er vertrouwen in het team? Leert men van elkaar of wordt het wiel meerdere malen uitgevonden? Onze teamcoaching is erop gericht om vanuit en mét de groep individuen een team te vormen. Waarbij medewerkers en managers zichzelf kunnen zijn en hun talenten optimaal benutten. Dit leidt tot het behalen van de organisatiedoelstelling op een manier die men als prettig ervaart. Hierdoor neemt de motivatie van de werknemers nog meer toe. Onderling vertrouwen, openstaan voor elkaars gedrag en willen samenwerken zijn hiervoor de basis elementen. De manager is in onze teamcoachsessies altijd onderdeel van het proces.

Team ontwikkeling
voor
Organisaties


Loopbaan begeleiding
voor
Organisaties

Loopbaan coaching voor organisaties

Een organisatie presteert het beste met gemotiveerde, vitale medewerkers van jong tot oud.

Onderstaande voorbeelden zijn allemaal vragen direct uit onze praktijk van medewerkers die wij begeleiden  in hun loopbaan:

Hoe word ik stressbestendiger en/of productiever.

Ik werk al een aantal  jaar in mijn huidige functie, ik werk  op automatische piloot, mijn motivatie en energie zijn eigenlijk weg. De stap om wat anders te gaan doen is helaas voor mij te groot.

Ik kan niet goed mee  met de veranderingen binnen het bedrijf en daardoor loop ik vast en wil ik mij ziek gaan melden.

Ik ben op zoek naar betere communicatie en samenwerking.

Ik wil mezelf best ontwikkelen maar ik weet niet hoe.

Ik ben door een reorganisatie (of fusie)  boventallig geworden, wat nu?

Als antwoord op deze vragen hebben wij een praktische en zeer succesvolle aanpak ontwikkeld op het gebied van loopbaancoaching. Omdat deze aanpak altijd maatwerk is starten wij eerst met een vrijblijvend gesprek!


Waarom talent management prioriteit moet hebben in je organisatie

De meest cruciale vragen voor elke organisatie zijn:

Hoe zorgen we voor optimale bedrijfscontinuïteit, zodat de strategische doelen, nu en in de komende jaren, ook echt gerealiseerd kunnen worden?

Hoe zorgen we ervoor dat we op het juiste moment  de juiste mensen vinden en hen vervolgens gemotiveerd houden zodat zowel de medewerker als de organisatie kan groeien?

Talent is schaars. Op een schaarse arbeidsmarkt is het voor een organisatie niet makkelijk om de juiste talenten te vinden. Als de economie nog meer aantrekt, bestaat bovendien het gevaar van uitstroom van talent. Hoe blijf je als organisatie een aantrekkelijke speler op de arbeidsmarkt?

Bij veel bedrijven ontbreekt de strategie om de toekomstige behoefte aan talent in kaart te brengen en dit talent te managen (Talent Management). Hierdoor ben je als organisatie kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties. Met verlies aan productiviteit en beperkte groei van het bedrijf als gevolg.

Ook medewerkers zelf zijn niet altijd bezig met hun eigen talent ontwikkeling. Vaak ervaren medewerkers pas de noodzaak tot zelfsturing ten aanzien van hun loopbaan als het urgent is geworden (ontslag of ziekte). De huidige arbeidsmarkt vraagt echter steeds meer flexibiliteit en het vangnet van de sociale voorziening wordt ook steeds beperkter.

Talent management is het bewust omgaan met het ontwikkelen van het potentieel van een medewerker om hem vandaag en op de lange termijn in te kunnen zetten in die functie die bijdraagt aan de strategie van de organisatie. Dat betekent dat elke medewerker de kans moet krijgen zijn talent te ontwikkelen. Het betekent ook dat alle HR-processen en de manier van leidinggeven daarop gericht moeten zijn. Iedereen in de organisatie (directie, leidinggevende, medewerker) moet doordrongen zijn van de wijze waarop men talent wil ontwikkelen. Talent management is geen afzonderlijk HR-proces, maar heeft impact op alle bestaande processen.

Hoe belangrijk is gedragsverandering en talentontwikkeling binnen bedrijven?

Je hoort wel eens ondernemers verzuchten dat ze graag een heel nieuw personeelsbestand willen als de doelstellingen niet worden gehaald. Of dat ze van bepaalde mensen af willen. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Je zult bijna altijd de verbeteringen die je wilt, moeten bereiken met de mensen die er al zitten. Nieuwe dingen doen met de huidige medewerkers, dat is de grote uitdaging. Dus dat betekent dat je die mensen moet ontwikkelen.

Nieuwe dingen doen met je huidige medewerkers, dat is de grote uitdaging!

Talent management
voor
Organisaties